Home
Over Sjoukje Drenth
CV Drenth Bruintjes
Creative Counseling
counseling/coaching
exitcounseling
sportconsultancy
Lezing/workshop
Sekte hulp
Slachtoffer loverboy
Preventie loverboys
Over hersenspoelen
Praktijkruimte
Gezondheidstips
Interessante links
Spreekuren
Openingstijden
Contact
Praktijk locatie
Nieuwsbrief
Fotoalbum
Slideshow
Sitemap
Privacyverklaring

Sjoukje Drenth Bruintjes

"Respect Mens Creativiteit centraal!"

Sjoukje Drenth Bruintjes begon in januari 2005 met haar praktijk: Counseling en Consultancy Praktijk Sjoukje Drenth Bruintjes/ Creative Counseling. Een brede praktijk waaronder de volgende disciplines vallen:

Counseling

 • counseling bij stress, relatieproblematiek, rouw -en verliesverwerking, eenzaamheid, ziekte, verslaving
 • bedrijfscounseling: hanteren van conflicten en verzuimproblematiek oplossen
 • schoolcounseling: scholieren van basis -middelbaar- en studenten in hoger onderwijs met  problematiek in de omgang, studiekeuze, pestproblematiek of problemen thuis e.a. begeleiden

Exitcounseling

 • exitcounseling: specifieke hulp voor slachtoffers van hersenspoeltechnieken/ destructieve controletechnieken zoals slachtoffers van destructieve sektes, slachtoffers van loverboys en slachtoffers van andere situaties waarin hersenspoeltechnieken een rol spelen.
 • spreker op het bijzondere terrein van de mogelijke impact van destructieve controletechnieken
 • workshops, lezingen en ook trainingen aan professionals in de gezondheidszorg, bij politie- en onderwijs organisaties e.d.

Sportconsultancy

 • methodische-en didactische ondersteuning in de sport bij sportverenigingen en lichamelijke opvoeding in het onderwijs
 • organiseren van sportevenementen
 • Hanteren van stress o.a. d.m.v. ontspanningsoefeningen
 • Begeleiding van zowel de recreatieve sporter als prestatie sporter
 • Begeleiding van teamsport

Lezingen, workshops en trainingen

 • Brainwash is geen fictie! Brainwash bestaat! Over de mogelijke impact van destructieve controletechnieken/ hersenspoeling en wat je er als leek tegen kunt ondernemen
 • Loverboys: Het is OVER boys!: Hoe komt uw kind onder invloed van een loverboy/ pooierboy/pooier en wat je er als ouder of vrienden tegen kunt ondernemen
 • Over Pesten: over pesten op school en wat je ertegen kunt doen
 • en meer.

Hierboven zijn slechts enkele voorbeelden genoemd van de activiteiten van Sjoukje Drenth Bruintjes. Voor meer:

De websites kennen een zoekbalkje bovenin waar u kunt invoeren waarnaar u op zoek bent. Daarnaast ziet u op deze websites in het menu de verschillende onderwerpen.

Meer over Sjoukje Drenth Bruintjes kunt u ook op de genoemde websites vinden. Hieronder nog een paar directe linken naar subpagina's van bovenvermelde websites van Sjoukje:

Sjoukje Drenth Bruintjes is vooral bekend als exitcounselor van slachtoffers van hersenspoelen en als spreker/ trainer op dit terrein. In 2005 was ze een pionier in Nederland op dit bijzondere terrein. Vol overgave stortte ze zich op de hulpverlening aan een bijna vergeten groep slachtoffers: de slachtoffers van hersenspoelen. Tegenwoordig is ze een erkend deskundige die niet alleen exitcounseling geeft aan slachtoffers van destructieve sektes en slachtoffers van loverboys. Sjoukje Drenth onderwijst ook professionals in de gezondheidszorg, gedragswetenschappers, studenten psychologie en sociologie, leerkrachten in het onderwijs en bij onderdelen van de politie in de vorm van trainingen, workshops en lezingen betreffende de mogelijke impact van destructieve controletechnieken,hoe je kunt helpen en hoe de slachtoffers te bejegenen zijn. Daarnaast geeft ze preventielessen in het middelbare onderwijs.

Vanaf het begin heeft Sjoukje Drenth Bruintjes gestreden voor de erkenning van het bestaan van de problematiek van hersenspoeltechnieken in Nederland. Zij heeft zich met haar praktijk en werk als exitcounselor kwetsbaar opgesteld: Door haar werk voor de slachtoffers van hersenspoeling, door het via de door haar gebouwde websites informeren van zoveel mogelijk mensen over hersenspoeling, het informeren van zoveel mogelijk mensen en professionals d.m.v. workshops, trainingen en lezingen en door journalisten van informatie te voorzien over het fenomeen hersenspoeltechnieken. Helaas werd zij daardoor door destructieve sektes in Nederland en daarbuiten al gauw als luis in de pels beschouwd.

Sjoukje beschouwt haar werk als dankbaar werk. Eenvoudig is het echter niet. Natuurlijk heeft zij zolang ze als exitcounselor bezig is te maken met dreigementen van destructieve sektes en personen daaruit. Sjoukje Drenth Bruintjes wordt gedreven in dit werk door een aantal gebeurtenissen in haar leven, die haar diep hebben geraakt. Een daarvan is het verlies van enkele vrienden aan een gesloten manipulatief systeem van een destructieve sekte. Sjoukje heeft haar vrienden niet uit hun spiraal naar beneden kunnen halen. Ze miste destijds de kennis. Het was voor Sjoukje een van de belangrijkste redenen om zich te verdiepen in de mogelijke impact van destructieve controletechnieken en sektes. Het was niet de enige gebeurtenis aan de bron van Sjoukje's drive: de  vroeger veel voorkomende ontkenning van seksueel misbruik van kinderen, heeft Sjoukje aangezet tot bestudering van het proces dat ten grondslag lijkt te liggen aan de ontkenning van die gebeurtenissen en de miskenning van de deskundigheid van mensen die de zaken met seksueel misbruik van kinderen op tafel legden. Backlashen lijkt dan toch een van de middelen destijds om het seksueel misbruik van kinderen  te ridiculiseren. Het blootleggen van backlashen is sindsdien ook een van de activiteiten van Sjoukje Drenth Bruintjes. Het naar beter vaarwater loodsen van mensen met problemen, zit Sjoukje in het bloed en ligt zeker als drive ten grondslag aan alle disciplines in haar praktijk. Die innerlijke drive wordt gesteund door de benodigde diploma's, certificaten en ervaring. Zie daarvoor verder haar CV.

 

Counseling en Consultancy Praktijk Sjoukje Drenth Bruintjes  | counselingpraktijk@planet.nl
Top